zadaniem jest doprowadzenie krwi do palców

Analizę stosunków gałęzi końcowych t. pośrodkowej rozpoczniemy od zapoznania się z t. łokciową. T. łokciowa (a. ulnaris). Od punktu swego zapoczątkowania t. łokciowa zbiega na powierzchnię dłoniową ręki celem utworzenia tutaj wraz z innymi tętnicami zawiłego w swej budowie zespolenia tętniczego. Oczywiście, że sposób zachowania się jej na ręce zależy przede wszystkim od panujących tutaj warunków , fizycznych (ucisk, łatwość oziębiania itd. ]. Ostatecznym jednak zadaniem jest doprowadzenie krwi do palców, a więc do tt. palcowych (aa. digitales). U Hominidae o ręce chwytnej (ucisk na dłoń) t. łokciowa po oddaniu gałązki do – sieci grzbietowej nadgarstka (rete carpi dorsale) wkracza na nadgarstek i tutaj dzieli się na dwie gałęzie końcowe. Są to: – gł. dłoniowa powierzchowna (r. vo. laris superfic. ), biorąca udział w utworzeniu tętniczego – łuku dłoniowego pow. (arcus roiarie superfic. ) oraz – gł. dłoniowa głęboka (r. volaris prof. ), współuczestnicząca w powstaniu drugiego, głębszego zespolenia tętniczego, – łuku dłoniowego gł. (arcus rolaris prof. ). [przypisy: reh med sieradz, tylozgryz, cardiomin b6 ]

Powiązane tematy z artykułem: cardiomin b6 reh med sieradz tylozgryz