Z punktu widzenia hemodynamiki, takie nagle rozszerzenie koryta naczyniowego jest równoznaczne ze zwolnieniem przeplywu krwi

Z punktu widzenia hemodynamiki, takie nagłe rozszerzenie koryta naczyniowego jest równoznaczne ze zwolnieniem przepływu krwi, dążącej do mózgowia, co powinno być zjawiskiem raczej niekorzystnym ze względu na potrzeby odżywiania tkanki nerwowej. Należy zaznaczyć, że analogiczne stosunki panują i u Felidae, wykazujących również pewne uwstecznienie t. szyjnej wewnętrznej. Z rozlewiska tętniczego- sieci dziwnej wyróżnicowuje się – t. szyjno-mózgowa (a. carotis cerebralie), dzieląca się odraz u na dwie gałęzie: na – gałąź przednią (ramus ant. ) i – gałąź tylną (ramus post. ). Zarówno gałęzie przednie, jak i gałęzie tylne tt. szyjnych mózgowych obu stron zespalają się ze sobą, tworząc w ten sposób drugie zespolenie tętnicze – krą g tętniczy mózgu (circulus arteriosus cerebri), od którego dopiero odchodzą tt. unaczyniające mózgowie. Krąg tętniczy przechodzi ku tyłowi w -t. podstawną mózgu (a. baeilaris cerebri), kończącą się t. rdzeniową brzuszną (a. spinalis ventr. ), która unaczynia odcinek przedni rdzenia kręgowego. [patrz też: depribon, tobrexan, plastry evra ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: depribon plastry evra ulotka tobrexan