Wazna tetnica dzieli sie u podstawy mózgu na dwie symetryczne

Ważna ta tętnica dzieli się u podstawy mózgu na dwie symetryczne – t t. mózgowe głębokie (aa. cerebri prof. ), biorące czynny udział w utworzeniu wspomnianego powyżej – wieloboku tętniczego mózgu (ciroulus arteriosus cerebri). 2) – T. językowa (a. lingualis) udaje się do wnętrza języka, gdzie dostarcza krwi nader czynnemu jego umięśnieniu. U Equidae t. językowa odchodzi od t. szczękowej zewn. 3) – T. żwaczowa (a. masseterica), wyjątkowo silnie rozwinięta u Equidae, unaczynia m. żwacz (m. masseter), 4) – T. szczękowa zewn. (a. maxiiiarie ext. ) jest silną gałęzią t. szyjnej zewn. , unaczyniającą specjalnie umięśnienie wyrazowe oraz powłokę skórną twarzy. Po odejściu od pnia macierzystego t. szczękowa zewn. dostaje się na twarz, okrążając brzeg dolny żuchwy, tuż przed krawędzią przednią m. żwacza (wygodny punkt do badania tętna) . Stąd t. szczękowa zewn. wysyła szereg gałęzi, których nazwy tłumaczą ich przeznaczenie. Są to: – t. wargowa dolna (a. labiaiis inf),-t. wargowa górna (a. labialis sup. ),-t. grzbietowa nosa (a. dorsalie nasi) i t. boczna nosa (a. lateralis nasi). T. szczękowa zewn. kończy się w sąsiedztwie kąta przyśrodkowego oka – t. kątową (a. angularis). [przypisy: salicylan choliny, biopulp, vitotal gold ]

Powiązane tematy z artykułem: biopulp salicylan choliny vitotal gold