W sklad oslonki wewnetrznej (intima) wchodzi sródblonek

Otrzymuje się ten wynik dzięki powstaniu dookoła śródbłonka szeregu warstw, które ujmiemy nazwą – perihelium. W ten sposób ściana tętnic składa się z trzech zasadniczych warstw, którymi są: – osłonka wewnętrzna (intima), oslonka środkowa. W skład osłonki wewnętrznej (intima) wchodzi śródbłonek, wysłany od zewnątrz warstwą tkanki łącznej. Znacznie grubsza – osłonka środkowa (media) jest wyposażona w liczne miocyty gładkie, ułożone głównie okrężnie, a ponadto zawiera dużą ilość włókien sprężystych. Mięśniówce zawdzięcza tętnica swą kurczliwość, a więc możność dostosowywania wielkości swego światła do każdorazowych potrzeb danego narządu, a zatem do regulowania wydajności przepływu krwi. Gdyby zsumować cały element mięśniowy tętnic, to okazałoby się, że dorównuje on elementowi mięśniowemu serca Ze względu na charakter czynny mięśniówki tętniczej ujmuje się ją nazwą – serca obwodowego, stanowiącego niezbędną pomoc dla serca ośrodkowego, tj. serca właściwego. W skutek obecności włókien sprężystych tętnica ma charakter przewodu nie sztywnego, lecz sprężystego i, podobnie jak wszystkie ciała sprężyste, ma własności magazynowania w sobie energii potencjalnej. [przypisy: hipokrates oleśnica, plny textylia instagram, klimaktobon ]

Powiązane tematy z artykułem: hipokrates oleśnica klimaktobon plny textylia instagram