Uklad wloskowaty plucny

Należy zaznaczyć, że t. płucna jest naczyniem czynnościowym płuc, naczyniami zaś odżywczymi ich są odchodzące od aorty tt. oskrzelowe (aa. branchialee), Układ włoskowaty płucny. Pod powyższą nazwą rozumiemy ogół naczyń włoskowatych na które rozgałęzia się w tkance płucnej t. płucna. Tutaj właśnie następuje utlenianie krwi, odbywające się poprzez śródbłonek naczyń włoskowatych i nabłonek oddechowy pęcherzyków płucnych. Jest rzeczą . wielce prawdopodobną, że regulatorami wydajności t. płucnej są receptory, rozmieszczone w tkance płucnej, które na drodze nerwowej wpływają na wydajność prawego przedsionka. Żyły płucne (11. pulrnonales) odprowadzają kilkoma samoistnymi pniami krew utlenioną z sieci włoskowatej wewnątrzpłucnej do lewego przedsionka serca. Średnica zarówno żż. płucnych jak i t. płucnej jest regulowana włóknami naczynioruchowymi układu współczulnego. Regulacja tego rodzaju jest niezbędna, aby móc dostosować szybkość tranzytu krwi do natężenia pracy płuc. [patrz też: klimaktobon, cardiomin b6, green pharmacy olejek łopianowy z czerwoną papryką ]

Powiązane tematy z artykułem: cardiomin b6 green pharmacy olejek łopianowy z czerwoną papryką klimaktobon