U Kopytowców od luku aorty odchodzi tylko jedna t. pochodna

U Kopytowców od łuku aorty odchodzi tylko jedna t. pochodna, którą jest pień ramienno głowy czworodzielny (truncus brachiocephalious quadripartitus), od którego odchodzą później obydwie tt. podobojczykowe i obydwie tt. szyjne wspólne Zarówno t. podobojczykowa, jak i t. szyjna wspólna oddaje szereg gałęzi do poszczególnych narządów. Analizę stosunków rozpoczniemy od opisu zachowania się t. szyjnej wspólnej. T. szyjna wspólna (a. carotis comm. ) odchodzi od łuku aortowego po stronie prawej zawsze za pośrednictwem – pnia ramienno-głowowego (tr. braohiocephalicus), po stronie zaś lewej jest t. pochodną, z wyjątkiem Kopytowców o pniu ramiennogłowowym czterodzielnym. Z powyższego wynika, że w większości przypadków-t. szyjna wspólna lewa (a. carotis comm. sin. ) jest nieco dłuższa. od prawej. [przypisy: tenaxum, reh med sieradz, toksokaroza objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: reh med sieradz tenaxum toksokaroza objawy