Tetnice ramienia

U tych ssaków, na skutek niedorozwoju t. łokciowej i t. promieniowej, t. pośrodkowa zstępuje wzdłuż pow. zginaczowej całego podramienia, dzieląc się w jego odcinku dolnym ha trzy gałęzie końcowe: -t. śródręczną dłoniową powierzchowną (a. matacarpea volaris superfic. ), – t. śródręczną głęboką przyśrodkową (a. metacarpea roiarie prof med. ) i t. śródręczną głęboką boczną (a. metacarpea volaris prof lat. ). Nie trudno się domyślić, że ostatecznym zadaniem tych gałęzi jest utworzenie – tt. palcowych (aa. digitales), unaczyniających palec. Do sprawy tej wrócimy jeszcze w przyszłości. Poza licznymi – gł. mięśniowymi, zasilającymi krwią um. pod ramienia, t. pośrodkowa oddaje ponadto silną – t. międzykostną podramienia wspólną (a. interossea antebrachii comm. }, odchodzącą u Homirudae od t. łokciowej. T. międzykostna wspólna dzieli się niebawem na dwie gałęzie wtórne, z których – gł. grzbietowa (r. dorsalis) przedostaje się poprzez błonę międzykostną na stronę prostowniczą podramienia, kierując się na nadgarstek, a – g ł. dłoniowa (r. rolaris) dąży w dół aż na rękę, pozostając na stronie zginacz owej podramienia. [podobne: tenaxum, plastry evra ulotka, toksokaroza objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: plastry evra ulotka tenaxum toksokaroza objawy