Tetnica

Jak wspomniałem, t. pośrodkowa stanowi bezpośrednie przedłużenie t. ramiennej, które rozpościera się aż do punktu oddania przez nią dwóch bocznic: – t. łokciowej (a. ulnaris) i t. promieniowej (a. radialis). Oddanie tych gałęzi przez t. pośrodkową oznacza praktycznie jej zakończenie, a to z tej przyczyny, że koryta tych bocznic są obciążone pracą przeprowadzania dalej przeważającej części krwi, zawartej w t. pośrodkowej. Z teoretycznego punktu widzenia, za dalszy ciąg – t. pośrodkowej możnaby uważać – t. międzykostną podramienia wspólną (a. interossea antebraclui communis), o której niebawem będzie mowa. Podział t. pośrodkowej na obydwie gałęzie zakończeniowe odbywa się na różnym poziomie u poszczególnych ssaków. Gdy więc u Carrurara podział ten następuje w części górnej podramienia, to u Ruminantia i u Suidae dokonywa się niżej, a mianowicie w części środkowej podramienia. U Hominidae skutkiem silnego uwstecznienia i skrócenia t. pośrodkowej przyjmuje się, że t. ramienna bezpośrednio przechodzi w t. promieniową i t. łokciową na wysokości zgięcia łokciowego. Jeszcze inaczej sprawa się przedstawia u Equidae. [patrz też: procto hemolan żel, solcoseryl zastrzyki, green pharmacy olejek łopianowy z czerwoną papryką ]

Powiązane tematy z artykułem: green pharmacy olejek łopianowy z czerwoną papryką procto hemolan żel solcoseryl zastrzyki