Tetnica pachowa

Otóż u Perissodaotyla i u Suidae t. kręgowa kończy się u kręgu szczytowego zespoleniem z t. potyliczną, u Boridae bierze udział w utworzeniu sieci dziwnej (rete mirabile), a u Carruvora łączy się z tętnicą równoimienną strony przeciwległej, tworząc -t. podstawną mózgu (a. basiiaris cerebri), biorącą udział w budowie kręgu tętniczego (circulus, arteriosus). W związku z rozrostem mózgowia u Hominidae tt. kręgowe są silnie rozwinięte. T. pachowa (a. axiiiaris), stanowiąca przedłużenie t. podobojczykowej rozpościera się od pierwszego żebra do poziomu stawu barkowego, gdzie przechodzi w t. ramienną (a. bracliialis). Po drodze oddaje ona dwie gałęzie 1). Są to: – t. piersiowo-naramienna (a. thoracico=acromialis}, udająca się da mm. karku i t. podłopatkowa (a. eubsoapularis), kierująca się do m. podłopatkowego i wysyłająca bocznicę – t. zagiętą ramienia tylną (a. circumflexa humeri post. ), obwijającą się wraz z n. pachowym dookoła szyjki k. ramiennej. T. ramienna (a. braohialis). T. ramienna, będąca przedłużeniem t. pachowej stanowi tętnicę macierzystą kończyny przedniej. [hasła pokrewne: green pharmacy olejek łopianowy z czerwoną papryką, hipokrates oleśnica, tenaxum ]

Powiązane tematy z artykułem: green pharmacy olejek łopianowy z czerwoną papryką hipokrates oleśnica tenaxum