KRWIOBIEG PLUCNY

KRWIOBIEG PŁUCNY Krwioobieg płucny ma za zadanie utlenienie krwi, pozbawionej w znacznym stopniu tlenu przez tkanki ustroju. Stanowi on u kręgowców lądowych odpowiednik krwiobiegu skrzelowego kręgowców wodnych i w pewnej mierze krwiobiegu łożyskowego ustroju płodu. Droga tego krwiobiegu jest stosunkowo krótka, rozpościera się bowiem od komory prawej serca poprzez tkankę płucną do lewego przedsionka serca. W skład krwiobiegu płucnego wchodzą – t. płucna (a. Continue reading „KRWIOBIEG PLUCNY”

Naczyniem macierzystym ukladu tetniczego ogólnego jest – aorta

Na granicy między osłonką środkową i osłonką wewnętrzną, a z drugiej strony między osłonką środkową i przydanką powstaje duże nagromadzenie elementu sprężystego, które nosi nazwę błony sprężystej wewn. (lamina elastica int. ) oraz – błony sprężystej zewn. (lamina elaesica ext. ). Continue reading „Naczyniem macierzystym ukladu tetniczego ogólnego jest – aorta”

Aorta wstepujaca

Nie bez znaczenia jest również fakt, że tt. wieńcowe, odchodzące od aorty wstępującej, gdzie panuje stale najwyższe ciśnienie, są naczyniami spełniającymi swe zadania w najkorzystniejszych warunkach hemodynamicznych. Wszystko to razem przemawia za opisem krwiobiegu sercowego w jego ciągłości, tj. od aorty po przez tętnice i żyły wieńcowe a; ; do prawego przedsionka. Obydwie tętnice wieńcowe odchodzą od aorty wstępującej na poziomie jej zastawek półksiężycowatych, po czym -t. Continue reading „Aorta wstepujaca”

pien ramienno-glowowy

Powyższy układ stosunków może być uważany za punkt wyjścia dla zmian wywołanych nierównomiernym wzrostem poszczególnych odcinków łuku aorty, polegających na tak znacznym zbliżeniu się punktów odejścia tt. pochodnych, że niektóre z nich nawiązują wreszcie łączność z łukiem aorty za pośrednictwem wspólnego pnia tętniczego, zwanego – pniem ramienno-głowym (truncus brachiocephalicue) . Zcalanie się początkowych odcinków tt. pochodnych wyraża się w sposób najprostszy u Hominidae, a najbardziej zawile u- Ungulata. U Hominidae od łuku aorty odchodzą trzy tt. Continue reading „pien ramienno-glowowy”

W scianach zatoki tej rozpoczyna sie pressorecepcyjna – galazka szyjno-tetnicza

W miejscu podziału t. szyjnej wspólnej na jej gałęzie końcowe, pień macierzysty jest nieco rozszerzony i tworzy tzw. – zatokę szyjno-tętniczą (sinus carotious). W ścianach zatoki tej rozpoczyna się pressorecepcyjna – gałązka szyjno-tętnicza (r. caroticus n. Continue reading „W scianach zatoki tej rozpoczyna sie pressorecepcyjna – galazka szyjno-tetnicza”

Tetnica pachowa

Otóż u Perissodaotyla i u Suidae t. kręgowa kończy się u kręgu szczytowego zespoleniem z t. potyliczną, u Boridae bierze udział w utworzeniu sieci dziwnej (rete mirabile), a u Carruvora łączy się z tętnicą równoimienną strony przeciwległej, tworząc -t. podstawną mózgu (a. basiiaris cerebri), biorącą udział w budowie kręgu tętniczego (circulus, arteriosus). Continue reading „Tetnica pachowa”

Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 2

W miejscu pierwotnym nie stwierdzono pozostałości czerniaka, a pięć usuniętych węzłów chłonnych nie było zaangażowanych. Pozostała ona wolna od choroby do 2008 r., Kiedy rutynowa radiografia klatki piersiowej ujawniła nowy guzek płucny, o średnicy 2,0 cm, w lewym dolnym płacie. Guz był hipermetaboliczny w tomografii emisyjnej pozytronowej, przy standardowej wartości poboru wynoszącej 5,9. Nie było dodatkowych miejsc ognisk hipermetabolicznych. Continue reading „Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 2”