Mechanizm dzialania opsonin i bakteriotropin

Mechanizm działania opsonin i bakteriotropin należy wiązać ze zmianami, powstającymi na powierzchni bakterii pod wpływem surowicy, a mianowicie opsoniny zmieniają napięcie powierzchniowe i obniżają ujemny ładunek elektryczny komórki bakteryjnej. Dzięki tym zmianom bakterie-lepiej od leukocytów łatwiej zostają wchłonięte przez krwinki białe. Według Wrighta opsoniny są zasadniczym czynnikiem walki ustroju z zakażeniem. Dlatego też ze zdolności opsoninowej zwiększenie tej zdolności opsoninowym. Metoda oznaczenia wskaźnika opsonin owego polega na tym, że krzepnącą krew zdrowego człowieka miesza się z surowicą krwi chorego, i z zarazków, które wywołały chorobę. Continue reading „Mechanizm dzialania opsonin i bakteriotropin”

KRWIOBIEG PLUCNY

KRWIOBIEG PŁUCNY Krwioobieg płucny ma za zadanie utlenienie krwi, pozbawionej w znacznym stopniu tlenu przez tkanki ustroju. Stanowi on u kręgowców lądowych odpowiednik krwiobiegu skrzelowego kręgowców wodnych i w pewnej mierze krwiobiegu łożyskowego ustroju płodu. Droga tego krwiobiegu jest stosunkowo krótka, rozpościera się bowiem od komory prawej serca poprzez tkankę płucną do lewego przedsionka serca. W skład krwiobiegu płucnego wchodzą – t. płucna (a. Continue reading „KRWIOBIEG PLUCNY”

W scianach zatoki tej rozpoczyna sie pressorecepcyjna – galazka szyjno-tetnicza

W miejscu podziału t. szyjnej wspólnej na jej gałęzie końcowe, pień macierzysty jest nieco rozszerzony i tworzy tzw. – zatokę szyjno-tętniczą (sinus carotious). W ścianach zatoki tej rozpoczyna się pressorecepcyjna – gałązka szyjno-tętnicza (r. caroticus n. Continue reading „W scianach zatoki tej rozpoczyna sie pressorecepcyjna – galazka szyjno-tetnicza”

Tetnica pachowa

Otóż u Perissodaotyla i u Suidae t. kręgowa kończy się u kręgu szczytowego zespoleniem z t. potyliczną, u Boridae bierze udział w utworzeniu sieci dziwnej (rete mirabile), a u Carruvora łączy się z tętnicą równoimienną strony przeciwległej, tworząc -t. podstawną mózgu (a. basiiaris cerebri), biorącą udział w budowie kręgu tętniczego (circulus, arteriosus). Continue reading „Tetnica pachowa”

Luk aorty moze byc wiec uwazany za pewnego rodzaju regulator cisnienia tetnicznego

W przypadkach wzrostu ciśnienia wewnątrzaortowego następuje podrażnienie włókien tego nerwu, co powoduje drogą odruchową zahamowanie działalności serca, a zarazem spadek ciśnienia. Luk aorty może być więc uważany za pewnego rodzaju regulator ciśnienia tętnicznego, zainstalowany u wrót całego układu naczyniowego. a) Aorta wstępująca (aorta ascendens) stanowi odpowiednik części pierwotnego pnia tętniczego (truncus arteriosus), który u niższych kręgowców wodnych, dostarczał krew żylną sześciu – t t. skrzelowym (aa. branchiales), zwanym również łuk a m i aortowymi. Continue reading „Luk aorty moze byc wiec uwazany za pewnego rodzaju regulator cisnienia tetnicznego”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 7

Nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupami w przypadku zgonów z jakiejkolwiek przyczyny po 6 miesiącach. Częstość złożonego punktu końcowego zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zatorowości, nawrotu infekcyjnego zapalenia wsierdzia lub powtórnej hospitalizacji z powodu rozwoju zastoinowej niewydolności serca wynosiła 3% we wczesnej grupie chirurgicznej w porównaniu z 28% w grupie leczonej konwencjonalnie (współczynnik ryzyka, 0,08; 95% CI, 0,01 do 0,65; P = 0,02) (panel B). Nie było istotnej różnicy między grupami z wczesną operacją a grupami leczonymi konwencjonalnie, ze śmiertelnością całkowitą po 6 miesiącach (odpowiednio 3% i 5%, współczynnik ryzyka, 0,51, 95% CI, 0,05 do 5,66; P = 0,59) ( Figura 2A). Po 6 miesiącach wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zatorowości, nawrotu infekcyjnego zapalenia wsierdzia lub powtórnej hospitalizacji z powodu rozwoju zastoinowej niewydolności serca wynosił 3% we wczesnym okresie operacji, w porównaniu z 28% grupa leczenia konwencjonalnego (współczynnik ryzyka, 0,08; 95% CI, 0,01 do 0,65; P = 0,02). Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 7”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 6

Operację elektywną przeprowadzono u dodatkowych 22 pacjentów z powodu objawów lub dysfunkcji lewej komory ponad 2 tygodnie po randomizacji. Wyniki chirurgiczne są przedstawione w dodatkowym dodatku. Pierwotny punkt końcowy
Kliniczne punkty końcowe. Pierwotny punkt końcowy zgonów wewnątrzszpitalnych lub zatorowych w ciągu pierwszych 6 tygodni po randomizacji wystąpił u jednego pacjenta (3%) we wczesnej grupie operacyjnej, w porównaniu z dziewięcioma (23%) w grupie leczonej konwencjonalnie (zagrożenie współczynnik 0,10; przedział ufności 95% [CI], 0,01 do 0,82; P = 0,03). Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 6”