Antygenowa rola weglowodanów

Antygenowa rola węglowodanów została udowodniona na rozmaitych pneumokokach. Z hodowli bowiem pneumokoków wyosobniono wielocukry 7 które po oczyszczeniu dawały odczyn precypitacji z odpowiednimi surowicami. W miarę przechodzenia pneumokokowych wielocukrów w jednocukry pod wpływem kwasów – odczyn precypitacji znikał. Wyosobnione z pneumokoków wielocukry różnią się między sobą znacznie nie tylko serologicznie, lecz także i chemicznie w zależności od typów pneumokoków. Węglowodany, które dają odczyny serologiczne, można znaleźć nie tylko w pneumokokach, ale także w innych bakteriach, jak np: w pałeczkach zapalenia płuc, w prątkach gruźlicy, w przecinkowcach cholery, w gonokokach. Continue reading „Antygenowa rola weglowodanów”

siateczka sródblonków zatok sledziony

Wszystkie te elementy posiadaj ą zdolność wychwytywania rozmaitych: ciał i ich przerabiania. Najbardziej czynne pod tym względem są komórki siateczki miąższu śledziony i tkanki limfatycznej oraz siateczka śródbłonków zatok śledziony, węzłów chłonnych, komórki Kupffera i komórki naczyń włosowatych szpiku kostnego. Te najbardziej czynne elementy uznane są jako układ siateczkowo – śródbłonkowy w ścisłym znaczeniu, inne natomiast jako układ siateczkowo – śródbłonkowy w znaczeniu szerokim. Działając na układ siateczkowo – śródbłonkowy rozmaitymi sposobami fizyko-chemicznymi, możemy pobudzać wytwarzanie przeciwciał lub też zmniejszać przez tak zwaną blokadę. Dziś stoimy na stanowisku, że układ siateczkowo-śródbłonkowy jest miejscem wytwarzania się przeciwciał, a doświadczenia z surowicami przeciwsiateczkowo-śródbłonkowymi potwierdzają to stanowisko. Continue reading „siateczka sródblonków zatok sledziony”

Analize budowy ukladu tetniczego rozpoczniemy od aorty

Objaw taki spotykamy między innymi w nerce. Analizę budowy układu tętniczego rozpoczniemy od aorty, jako od naczynia macierzystego. Aorta (aorta). Aorta stanowi wydłużony przewód cylindryczny, o ścianach nader sprężystych, rozpościerający się od ujścia lewej komory serca, wzdłuż powierzchni brzusznej kręgosłupa aż po k. krzyżową, gdzie przechodzi w- t. Continue reading „Analize budowy ukladu tetniczego rozpoczniemy od aorty”

Z punktu widzenia hemodynamiki, takie nagle rozszerzenie koryta naczyniowego jest równoznaczne ze zwolnieniem przeplywu krwi

Z punktu widzenia hemodynamiki, takie nagłe rozszerzenie koryta naczyniowego jest równoznaczne ze zwolnieniem przepływu krwi, dążącej do mózgowia, co powinno być zjawiskiem raczej niekorzystnym ze względu na potrzeby odżywiania tkanki nerwowej. Należy zaznaczyć, że analogiczne stosunki panują i u Felidae, wykazujących również pewne uwstecznienie t. szyjnej wewnętrznej. Z rozlewiska tętniczego- sieci dziwnej wyróżnicowuje się – t. szyjno-mózgowa (a. Continue reading „Z punktu widzenia hemodynamiki, takie nagle rozszerzenie koryta naczyniowego jest równoznaczne ze zwolnieniem przeplywu krwi”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Czas i wskazania do interwencji chirurgicznej w celu zapobiegania zatorowości systemowej w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia pozostają kontrowersyjne. Przeprowadziliśmy badanie porównujące wyniki kliniczne wczesnego leczenia chirurgicznego i konwencjonalnego u pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. Metody
Losowo przypisaliśmy pacjentom z lewostronnym zakaźnym zapaleniem wsierdzia, ciężką chorobą zastawkową i dużymi wegetacjami do wczesnej operacji (37 pacjentów) lub leczenia konwencjonalnego (39). Pierwszorzędowym punktem końcowym był zespół zgonów wewnątrzszpitalnych i zatorowych, które wystąpiły w ciągu 6 tygodni po randomizacji. Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia”