Równolegle do spadku cisnienia, obserwujemy równiez i zmniejszenie szybkosci ruchu krwi.

Równolegle do spadku ciśnienia, obserwujemy również i zmniejszenie szybkości ruchu krwi. Jest ona duża w aorcie, gdyż wynosi 60. :. 20 cm na sek. , podczas gdy w jednej z tętnic pochodnych (w t. krezkowej przedniej) opuszcza się do 16. 8 cm/sek. , a w tętniczkach (arteriolae) spada do 0. 28 cm/sek. Wobec dużej szybkości prądu krwi w aorcie, fala krwi przesuwa się w niej ruchem czołowym, co oznacza, że cząstki obwodowe posuwają się naprzód z tą samą szybkością, z jaką przemieszczają się, cząsteczki umieszczone w części osiowej naczynia. Zarówno ten szczegół, jak i budowa ścian aorty zgodnie przemawiają za tym, że to naczynie macierzyste pełni jedynie rolę przewodu doprowadzającego krew do naczyń pochodnych, w żadnym jednak razie nie jest naczyniem, mogącym odżywiać tkanki bezpośrednio. Wspomniałem na wstępie, że aorta jest przewodem długim, ciągnie się bowiem od serca aż p. krzyżową. Jest rzeczą zrozumiałą, że gdyby aorta była krótsza, to o tyle dłuższe musiałyby być H. pochodne. [patrz też: plny textylia instagram, solcoseryl zastrzyki, ecarla allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ecarla allegro plny textylia instagram solcoseryl zastrzyki