Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt ad 6

W badaniu Duńskiego Rejestru Adopcji [20] ujawniono jednak komponent genetyczny tylko u osób, których rodzice zmarli z powodu przyczyn sercowo-naczyniowych przed ukończeniem 50. roku życia. Wyniki naszego badania niekoniecznie są sprzeczne z wynikami badania dotyczącego adopcji, ponieważ większy rozmiar naszego badania populacja i długi okres obserwacji pozwoliły nam łatwiej wykryć te skojarzenia w późniejszym wieku (do 75 roku życia). W tym badaniu nie mierzono wielu czynników ryzyka choroby wieńcowej serca. Interpretując nasze wyniki, nie możemy ignorować możliwości, że bliźnięta monozygotyczne mają więcej środowiskowych czynników ryzyka, takich jak zmienne dietetyczne i brak aktywności fizycznej, niż bliźnięta dwuzygotyczne. Wiadomo jednak, że na co najmniej jedną zmienną pierwotną w chorobie wieńcowej, całkowity poziom cholesterolu, wpływają w dużej mierze mechanizmy genetyczne, jak wykazano w niedawno przeprowadzonym badaniu bliźniąt szwedzkich hodowanych oddzielnie30.
Ponieważ wszystkie czynniki ryzyka w niniejszym badaniu zostały określone na podstawie odpowiedzi badanych, niektóre przypadki nadciśnienia i cukrzycy mogły zostać pominięte. Ponadto informacje o czynnikach ryzyka uzyskano dopiero na początku okresu obserwacji; w związku z tym zarówno błędna klasyfikacja, jak i zmiany statusu czynników ryzyka mogły doprowadzić do niedoszacowania ich skutków. Niemniej jednak czynniki ryzyka związane z paleniem, nadciśnieniem, cukrzycą, stanem wolnym, ograniczoną edukacją i otyłością nadal wskazywały na śmierć z powodu choroby niedokrwiennej serca.
Jednym z głównych problemów w badaniach nad śmiertelnością jest ustalenie, czy przyczyny zgonu zostały wiarygodnie zidentyfikowane. Badanie świadectw zgonu wpisanych do szwedzkiego rejestru bliźniąt w latach 1970-1975 wykazało, że ich wartość prognostyczna wynosiła 92 procent w przypadku zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca31. Autorzy tego badania doszli do wniosku, że kategoryzacja choroby wieńcowej jako przyczyny zgonu na świadectwach zgonu była wiarygodna. Inne badania świadectw zgonu w Szwecji wykazały również, że dodatnia wartość predykcyjna dla takiej śmiertelności wynosi więcej niż 90% 32.
Wysoka przewaga monozygotycznych w porównaniu z bliźniętami dwuzygotycznymi wśród par bliźniąt, które oboje zmarli na chorobę wieńcową we wczesnym wieku, sugeruje, że wiele czynników genetycznych oddziałuje na siebie, powodując podatność na śmierć z powodu choroby wieńcowej34. Interakcja może być spowodowana działaniem kilku mechanizmów monogenowych, genów o małym efekcie lub ich kombinacji. Ponieważ od dawna uważa się, że choroba wieńcowa ma złożone wieloczynnikowe przyczyny, nie jest zaskoczeniem, że nasze wyniki potwierdzają ten pogląd.
Wiele mechanizmów genetycznych predysponujących ludzi do choroby niedokrwiennej serca pozostaje nieznanych. Większość badań prowadzących do zrozumienia czynników genetycznych leżących u podstaw choroby niedokrwiennej serca, którą niedawno poddano przeglądowi, 35-38 skupiła się na genetycznej zmienności ilościowych cech związanych z chorobą. Potencjalne geny i defekty, które leżą u podstaw nieprawidłowego poziomu genu lipoproteinowego znajdującego się w osoczu, zostały również dokładnie przebadane i poddane przeglądowi w ostatnich latach39,40. Jest mało prawdopodobne, że nieprawidłowości w lipoproteinach odpowiadają za wszystkie genetyczne ryzyko choroby wieńcowej
[podobne: cardiomin b6, depribon, toksokaroza objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: cardiomin b6 depribon toksokaroza objawy