pochodne aorty

Wiele argumentów przemawia za tym, aby wszystkie – t t. pochodne posegregować na trzy naturalne kategorie : a)-tt. pochodne aorty wstępującej, b) – tt. pochodne łuku aortowego i wreszcie c) – t t. pochodne aorty zstępującej. Tt. pochodne aorty wstępującej unaczyniają samo serce, tt. pochodne luku rozprowadzają krew po odcinku przednim ciała, a tt. pochodne aorty zstępującej udają się do części tylnej ustroju. l) Jak łatwo zauważyć, nazwy: aorta wstępująca- i aorta zstępująca- wywodzą się z antropoanatomii, u czworonogów bowiem aorta wstępująca- w rzeczywistości kieruje się ku przodowi, a aorta -zstępująca- ciągnie się ku tyłowi. Na szczególną uwagę zasługuje budowa oraz funkcja luku aortowego. Jest on mianowicie opleciony gałązkami – nerwu aortowego (n. aortious), odchodzącego od n. błędnego. [przypisy: nabłonki wielokątne w moczu, toksokaroza objawy, depribon ]

Powiązane tematy z artykułem: depribon nabłonki wielokątne w moczu toksokaroza objawy