Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi

Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi (aa. securuiariae), a dalej tętniczkami i naczyniami włoskowatymi w głąb wszystkich tkanek ustroju, by wreszcie po tak długiej wędrówce powrócić do serca dwiema – żyłami czczymi (venae cav ae), pnzednią i tylną. Na tej długiej drodze, między lewą komorą i prawym przedsionkiem, aorta poprzez swe tt. pochodne i drobne tętnice przedziera się w końcu poprzez naczynia włoskowate, których koryto jest blisko 500 razy większe od koryta zbiornika aortowego. Continue reading „Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi”

Analize budowy ukladu tetniczego rozpoczniemy od aorty

Objaw taki spotykamy między innymi w nerce. Analizę budowy układu tętniczego rozpoczniemy od aorty, jako od naczynia macierzystego. Aorta (aorta). Aorta stanowi wydłużony przewód cylindryczny, o ścianach nader sprężystych, rozpościerający się od ujścia lewej komory serca, wzdłuż powierzchni brzusznej kręgosłupa aż po k. krzyżową, gdzie przechodzi w- t. Continue reading „Analize budowy ukladu tetniczego rozpoczniemy od aorty”

pien ramienno-glowowy

Powyższy układ stosunków może być uważany za punkt wyjścia dla zmian wywołanych nierównomiernym wzrostem poszczególnych odcinków łuku aorty, polegających na tak znacznym zbliżeniu się punktów odejścia tt. pochodnych, że niektóre z nich nawiązują wreszcie łączność z łukiem aorty za pośrednictwem wspólnego pnia tętniczego, zwanego – pniem ramienno-głowym (truncus brachiocephalicue) . Zcalanie się początkowych odcinków tt. pochodnych wyraża się w sposób najprostszy u Hominidae, a najbardziej zawile u- Ungulata. U Hominidae od łuku aorty odchodzą trzy tt. Continue reading „pien ramienno-glowowy”

Aorta wstepujaca

Nie bez znaczenia jest również fakt, że tt. wieńcowe, odchodzące od aorty wstępującej, gdzie panuje stale najwyższe ciśnienie, są naczyniami spełniającymi swe zadania w najkorzystniejszych warunkach hemodynamicznych. Wszystko to razem przemawia za opisem krwiobiegu sercowego w jego ciągłości, tj. od aorty po przez tętnice i żyły wieńcowe a; ; do prawego przedsionka. Obydwie tętnice wieńcowe odchodzą od aorty wstępującej na poziomie jej zastawek półksiężycowatych, po czym -t. Continue reading „Aorta wstepujaca”

Zespolenie wieloboku tetniczego

Od wieloboku tętniczego odchodzi szereg drobnych gałązek do ośrodków szarych mózgowia oraz do opony miękkiej. Zespolenie wieloboku tętniczego zapewnia stałe odżywianie tkance nerwowej oraz zapobiega skutkom wahań ciśnienia. Inna sprawa, że tego rodzaju rozlewisko naczyniowe wpływa zwalniająco na szybkość przepływu krwi. Gałęziami pochodnymi t. szyjnej wewn. Continue reading „Zespolenie wieloboku tetniczego”