Odgalezianie sie tetnic od ich pnia macierzystego odbywa sie zgodnie z wymaganiami hydrodynamiki

Odgałęzianie się tętnic od ich pnia macierzystego odbywa się zgodnie z wymaganiami hydrodynamiki, a właściwie hemodynamiki. Istotnie, i w jednym i w drugim przypadku chodzi o stworzenie najlepszych warunków dla przepływu krwi. Stwierdzono mianowicie, że odgałęzienie się tętnicy od pnia macierzystego odbywa się zawsze pod pewnym kątem ostrym, zwanym – kątem odgałęzienia. W górę od odgałęzienia stwierdzamy obecność lekkiego rozszerzenia pnia macierzystego, które nazywamy – stożkiem odgałęzieniowym. Zarówno ten stożek, jak i odpowiednia wielkość kąta odgałęzienia zapobiegają powstawaniu wirów, któreby bezużytecznie marnowały część energii kinetycznej krwi. Z tego punktu widzenia jest rzeczą ważną zwracać uwagę nie tylko na wielkość światła danego naczynia, ale również i na kąt, pod którym odgałęziło się ono od pnia macierzystego. Oczywiście, że należy tu: wziąć pod uwagę stosunki jakie występują u ssaka żywego, albowiem u ssaka martwego wszystkie tętnice są zwężone, wskutek nie wypełnienia ich krwią. [hasła pokrewne: hipokrates oleśnica, biopulp, ecarla allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: biopulp ecarla allegro hipokrates oleśnica