Odczyn Bodet-Gengou

Odczyn Bodet-Gengou posiada praktyczne zastosowanie w rozpoznawaniu chorób zakaźnych, w oparciu zaś o ten odczyn Wassermann Wprowadził odczyn wiązania dopełniacza w kile. W odczynie Wassermanna występuje pewne odchylenie od odczynu Bordet-Cengou, mianowicie:odczyn Wassermannanie jest ściśle swoisty; gdyż odczyn dodatni występuje nie tylko z antygenem swoistym jakim są krętki blade (spirochaeta pallida), lecz także z lipidowym, wyciągami z narządów ludzi i zwierząt zdrowych. Odczyn Wassermanna może wystąpić także w innych chorobach zakaźnych, często jednak jest przejściowy i nie utrzymuje się stale. Mechanizm odczynu według nowszych badań związany jest ze zmianą koloidów surowicy i zmian ich dyspersji, co udaje się ustalić mikroskopowo. autor uważa, że ważne jest zdawać sobie sprawę surowicy chorego i ewentualnie wpływać n Zdolność opsonin owa wyraża się wskaźnikiem 6. Opsoniny Opsoninami nazwano ciała znajdujące się w surowicy krwi, które wpływają na bakterię, zmieniając jej ciało i w ten sposób przygotowują ją niejako do wchłonięcia przez ciałko białe. [patrz też: sprawdzian układ pokarmowy, plny textylia instagram, salicylan choliny ]

Powiązane tematy z artykułem: plny textylia instagram salicylan choliny sprawdzian układ pokarmowy