Oczywistym wynikiem takiego nowego stanu rzeczy byloby zwiekszenie cisnienia wewnatrzaortowego

Oczywistym wynikiem takiego nowego stanu rzeczy byłoby zwiększenie ciśnienia wewnątrzaortowego, a zatem także zwiększenie pracy serca. Drugim wymiarem aorty, o którym wspomnieć wypada, jest jej średnica. Średnica ta jest proporcjonalna do ilości krwi, zawartej w ustroju, a przez to i do wielkości całego ssaka. Średnica ta nie jest niezmienna, zależy bowiem przede wszystkim od ciśnienia wewnątrzaortowego, a więc od pracy serca i od oporów obwodowych. Na całym swym przebiegu aorta jest opleciona współczulnym – splotem aortowym regulowania średnicy aorty, a pośrednio i ciśnienia tętniczego, a to przy pomocy nielicznych miocytów gładkich, znajdujących się w jej ścianie. Stwierdzono doświadczalnie u psa, że po usunięciu nerwów aorty ciśnienie w niej podnosi się z 90-190 mm Hg do 200-250 mm Hg Na zakończenie dodam, że b. wymownym jest fakt, iż ciśnienie tętnicze jest znacznie niższe u kręgowców zmiennocieplnych aniżeli u ssaków i ptaków. Aorta nie jest przewodem prostolinijnym. Istotnie, po odejściu z lewej komory ciągnie się ona na krótkiej przestrzeni ku przodowi, stanowiąc tzw. – aortę pującą (aorta ascendens), po czym wygina się w kierunku. grzbietowym, tworząc- łuk aorty (arcus aortae). Łuk aorty kończy się w sąsiedztwie IV kręgu piersiowego, przechodząc teraz w – aortę zstępującą (aorta descendens), kończącą się przy k. krzyżowej. Na całym przebiegu aorty odchodzą bezpośrednio od niej różnego przekroju – t t. pochodne (aa. secundariae), których opisem zajmiemy się niebawem. [patrz też: tobrexan poznań, tobrexan, tobrexan olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: ecarla allegro klimaktobon tobrexan