MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAL

MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAŁ Według Ehrlicha przeciwciała powstają w komórkach, które mają powinowactwo do antygenu i jako tak zwane receptory przechodzą do krwi. Według Miecznikowa przeciwciała powstają w leukocytach w przypadku ich rozpadu podczas fagocytozy. Inni – jak Buchner – uważali, że przeciwciała są wytworem zmienionych antygenów, a jeszcze inni, że powstają one miejscowo w tkankach, do których wprowadzono antygen. Nowsze badania stwierdzają, że przeciwciała powstają w takich narządach, jak śledziona, szpik kostny i węzły chłonne, których elementy należą do układu siateczkowo – śródbłonkowego. Ostatnio wysunięto pogląd, że cały układ siateczko – śródbłonkowy, czyli czynna mezenchyma bierze udział w wytwarzaniu przeciwciał. Do układu siateczkowo-śródbłonkowego należą – według Aschoffa – następujące elementy: Śródbłonek naczyń krwionośnych i chłonnych. 2. Fibrocyty:. czyli podstawowe elementy tkanki łącznej. 3. Komórki, siateczki miąższu śledziony i grudek chłonnych. 4. Siateczka śródbłonków zatok śledziony i węzłów chłonnych. 5. Komórki Kugffera-Browicza wątroby 6. Histioc to jest komórki wędrujące tkanki. łącznej, opisane jako klazmatocyty, poliblasty i mikrofagi. 7. Splenocyty miąższu śledziony i monocyty krwi, które są pochodnymi. komórek śródbłonkowych i histiocytów. [przypisy: tobrexan, suliga częstochowa, cardiomin b6 ]

Powiązane tematy z artykułem: cardiomin b6 suliga częstochowa tobrexan