Antygenowa rola weglowodanów

Antygenowa rola węglowodanów została udowodniona na rozmaitych pneumokokach. Z hodowli bowiem pneumokoków wyosobniono wielocukry 7 które po oczyszczeniu dawały odczyn precypitacji z odpowiednimi surowicami. W miarę przechodzenia pneumokokowych wielocukrów w jednocukry pod wpływem kwasów - odczyn precypitacji znikał. Wyosobnione z pneumokoków wielocukry różnią się między sobą znacznie nie tylko serologicznie, lecz ...

Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi czesc 4

Drugorzędowymi punktami końcowymi był odsetek pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię zgodnie z ryzykiem klinicznym w porównaniu z ryzykiem genomicznym, a także całkowite przeżycie i przeżycie wolne od choroby, co oceniono w analizach czas do zdarzenia. Przeżycie bez odległych przerzutów określono jako czas do pierwszego odległego przerzutu przerzutowego lub śmierci z dowolnej przyczyny. Czas przeżycia wolny od ...

Analiza podgrup i oporności na Raltegrawir w zakresie opornego zakażenia HIV-1 ad 6

W szczególności, raltegrawir był skuteczniejszy niż placebo, niezależnie od wyjściowych czynników prognostycznych. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci z niższymi wyjściowymi poziomami HIV-1 RNA lub wyższą wyjściową liczbą komórek CD4 mieli wyższy odsetek odpowiedzi niż pacjenci z wyższymi wyjściowymi poziomami RNA HIV-1 lub niższymi wyjściowymi liczbami komórek CD4; jednak różnice w skuteczności leczenia pomi...

Regionalny metabolizm miokardialny fosforanów wysokoenergetycznych podczas ćwiczeń izometrycznych u pacjentów z chorobą wieńcową ad 5

Delirium jest powszechne po operacji kardiochirurgicznej i może być związane z długofalowymi zmianami funkcji poznawczych. Przeanalizowaliśmy delirium pooperacyjne i trajektorię poznawczą w pierwszym roku po operacji kardiochirurgicznej. Metody
Do badania zakwalifikowano 225 pacjentów w wieku 60 lat lub starszych, którzy planowali poddać się pomostowaniu tętnic wieńcowych lub zastąpić zastawkę. Pacjenci byli...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.info:

335#aparat ortodontyczny kryształowy , #nfz kolejki oczekujących do sanatorium , #komora hiperbaryczna przeciwwskazania , #układ siateczkowo śródbłonkowy , #dihydrokwercetyna , #zespół sudecka rehabilitacja , #wózki 3w1 allegro , #implanty zęby , #układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2 , #planowanie kariery ,