Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi ad 5

W pierwszej analizie ocenialiśmy wyniki pacjentów z grupami niezgodnego ryzyka w zależności od tego, czy zostali oni przypisani do grupy chemioterapeutycznej, czy do grupy bez chemioterapii. W drugiej analizie ocenialiśmy wyniki wszystkich pacjentów w zależności od tego, czy chemioterapia była zalecana wyłącznie przez ryzyko kliniczne lub genomiczne. Aby uzyskać bezstronny szacunek dla tej analizy, dane dla pacjentów z grup z ryzykiem dysharmonijnym były podwój...

Utrata masy ciała przy diecie niskowęglowodanowej, śródziemnomorskiej lub o niskiej zawartości tłuszczu ad 5

Użyliśmy oprogramowania SPSS, wersja 15 i oprogramowania Stata, wersja 9, do analizy statystycznej. Wyniki
Charakterystyka uczestników
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa populacji badania. Rysunek 1. Rysunek 1. Zapisy uczestników i zakończenie badania. Wyjściową charakterystykę uczestników przedstawiono w Tabeli 1. Średni wiek wynosił 52 lata, a średni BMI 31. Większość uczestników (86%) stanowili mężczyźni. Ogólna sto...

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax

KAF156 należy do nowej klasy leków przeciwmalarycznych (imidazolopiperazyn), wykazujących działanie przeciw bezpłciowym i seksualnym stadiom krwi oraz przedterytmicznym stadiom wątrobowym pasożytów malarii. Metody
Przeprowadziliśmy dwuetapowe badanie fazy 2, otwarte, w pięciu ośrodkach w Tajlandii i Wietnamie, aby ocenić skuteczność przeciwmalaryczną, bezpieczeństwo i profil farmakokinetyczny KAF156 u dorosłych z ostrą infekcją Plasmodium vivax lub ...

Hipotermia terapeutyczna po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia u dzieci ad 6

Ipilimumab wykazał ogólną korzyść w zakresie przeżycia w dwóch randomizowanych badaniach III fazy z udziałem pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, jednak odsetek odpowiedzi pozostaje niewielki, między 10% a 15% .15,16 Zwiększenie odsetka odpowiedzi do ipilimumab przez podawanie go w połączeniu z terapią celowaną , chemioterapia, inna immunoterapia lub radioterapia są obszarami aktywnego badania. Nasz pacjent miał ogólnoustrojową odpowiedź na zlokalizowan...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.info:

335#choroby przewlekłe klasyfikacja , #aparat ortodontyczny kryształowy , #nfz kolejki oczekujących do sanatorium , #komora hiperbaryczna przeciwwskazania , #układ siateczkowo śródbłonkowy , #dihydrokwercetyna , #zespół sudecka rehabilitacja , #wózki 3w1 allegro , #implanty zęby , #układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2 ,