Raltegrawir zoptymalizowaną terapią tła dla opornej infekcji HIV-1 ad 8

Inne niż miejscowe reakcje w miejscu iniekcji enfuwirtydu, najczęstszymi klinicznymi zdarzeniami niepożądanymi w obu grupach leczenia były biegunka, nudności i ból głowy. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi laboratoryjnymi związanymi z lekiem były zwiększenie poziomów cholesterolu, triglicerydów i aminotransferaz w surowicy w grupach...

Inhibitory integrazy HIV - poza rurociągiem i do kliniki cd

Zgodnie z oczekiwaniami częstość występowania mutacji oporności była niższa wśród izolatów od pacjentów, którzy otrzymali (oprócz raltegrawiru) dwa lub więcej aktywnych leków (33%) w porównaniu z brakiem (78%). Co te wyniki oznaczają dla praktyki klinicznej. Wyniki badań BENCHMRK zapoczątkowują nową erę terapii HIV - oczekiwanie, ...

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 6

Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami pod względem szybkości przeżycia wolnego od progresji (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu choroby, 0,89, 95% CI, 0,70 do 1,13, P = 0,32). Przekroczenie krzywych Kaplana-Meiera wskazuje na nieproporcjonalność. Średni czas przeżycia bez progresji wynosił 2,0 miesiąca (95% CI, 1,9 do 2,...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.info:

335#choroby przewlekłe klasyfikacja , #aparat ortodontyczny kryształowy , #nfz kolejki oczekujących do sanatorium , #komora hiperbaryczna przeciwwskazania , #układ siateczkowo śródbłonkowy , #dihydrokwercetyna , #zespół sudecka rehabilitacja , #wózki 3w1 allegro , #implanty zęby , #układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2 ,