Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi czesc 4

Drugorzędowymi punktami końcowymi był odsetek pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię zgodnie z ryzykiem klinicznym w porównaniu z ryzykiem genomicznym, a także całkowite przeżycie i przeżycie wolne od choroby, co oceniono w analizach czas do zdarzenia. Przeżycie bez odległych przerzutów określono jako czas do pierwszego odległego przerzutu przerzutowego lub śmierci z dowolnej przyczyny. Czas przeżycia wolny od choroby był definiowany jako czas do pierwszej progresji choroby (loc...

Utrata masy ciała przy diecie niskowęglowodanowej, śródziemnomorskiej lub o niskiej zawartości tłuszczu ad 6

Całkowite zmiany masy ciała u 322 uczestników po 24 miesiącach wyniosły -2,9 . 4,2 kg dla grupy o niskiej zawartości tłuszczu, -4,4 . 6,0 kg dla grupy diety śródziemnomorskiej oraz -4,7 . 6,5 kg dla grupy niskowęglowodanowej. Spośród 277 mężczyzn średnie zmiany 24-miesięczne wynosiły -3,4 kg (przedział ufności 95% [CI], -4,3 do -2,5) dla grupy o niskiej zawartości tłuszczu, -4,0 kg (95% CI, -5,1 do -3,0) dla grupy diety śródziemnomorskiej i -4,9 kg (95% CI, -6,2 do -3,6) dla gr...

Analiza podgrup i oporności na Raltegrawir w zakresie opornego zakażenia HIV-1 ad 6

W szczególności, raltegrawir był skuteczniejszy niż placebo, niezależnie od wyjściowych czynników prognostycznych. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci z niższymi wyjściowymi poziomami HIV-1 RNA lub wyższą wyjściową liczbą komórek CD4 mieli wyższy odsetek odpowiedzi niż pacjenci z wyższymi wyjściowymi poziomami RNA HIV-1 lub niższymi wyjściowymi liczbami komórek CD4; jednak różnice w skuteczności leczenia pomiędzy grupami raltegrawiru i placebo były zgodne w kierunku i wielkoś...

prostowanie przegrody nosowej warszawa cena ad 5

Podobne wyniki uzyskano dla podgrupy pacjentów z nowotworami ER-dodatnimi, nowotworami HER2-ujemnymi, jak również dla podgrup pacjentów, którzy cierpieli na chorobę węzła chłonnego lub którzy mieli jeden do trzech dodatnich węzłów. Znaleźliśmy ogólny wskaźnik niezgodności wynoszący 32% pomiędzy dwiema metodami przypisywania ryzyka. W przypadku pacjentów z wysokim ryzykiem klinicznym, którzy mieli jeden węzeł dodatni (801 pacjentów) lub dwa lub trzy dodatnie węzły (405 pacj...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.info:

335#wojska polskiego przychodnia , #choroby przewlekłe klasyfikacja , #aparat ortodontyczny kryształowy , #nfz kolejki oczekujących do sanatorium , #komora hiperbaryczna przeciwwskazania , #układ siateczkowo śródbłonkowy , #dihydrokwercetyna , #zespół sudecka rehabilitacja , #wózki 3w1 allegro , #implanty zęby , #układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2 ,