Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi ad 5

W pierwszej analizie ocenialiśmy wyniki pacjentów z grupami niezgodnego ryzyka w zależności od tego, czy zostali oni przypisani do grupy chemioterapeutycznej, czy do grupy bez chemioterapii. W drugiej analizie ocenialiśmy wyniki wszystkich pacjentów w zależności od tego, czy chemioterapia była zalecana wyłącznie przez ryzyko kliniczne lub genomiczne. Aby uzyskać bezstronny szacunek dla tej analizy, dane dla pacjentów z grup z ryzykiem dysharmonijnym były podwójnie ważo...

U Kopytowców od luku aorty odchodzi tylko jedna t. pochodna

U Kopytowców od łuku aorty odchodzi tylko jedna t. pochodna, którą jest pień ramienno głowy czworodzielny (truncus brachiocephalious quadripartitus), od którego odchodzą później obydwie tt. podobojczykowe i obydwie tt. szyjne wspólne Zarówno t. podobojczykowa, jak i t. szyjna wspólna oddaje szereg gałęzi do poszczególnych narządów. Analizę stosunków rozpoczniemy od opisu zachowania się t. szyjnej wspólnej. T. szyjna wspólna (a. carotis comm. ) odchodz...

Drobne tetniczki

Drobne tętniczki, poprzedzające układ włoskowaty, nazywamy - tt. przedwłoskowatymi (aa. praecapillares) lub wprost - tętniczkami (arteriolae). Jak zobaczymy dalej, tętniczkom tym przypada ważna rola regulowania krwiobiegu w układzie włoskowatym. W miarę jak układ tętniczy ulega coraz większemu rozdrobnieniu, wzrasta przekrój ogólny drzewa tętniczego, wskutek czego ciśnienie krwi stopniowo opada, jak również zmniejsza się i szybkość jej ruchu. Wg Malla...

Nietypowe modle samochodów

Takie epidemie dają unikalną możliwość zmierzenia sposobów, w jakie wysoka odporność linii bazowej w populacji i ukierunkowane reakcje na zdrowie publiczne przyczyniają się do zapobiegania epidemiom odry. W 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na Filipinach było 21403 potwierdzonych przypadków odry i 110 zgonów związanych z odrą26. W marcu 2014 r. W USA wybuchła epidemia odry, po tym, jak dwóch niezaszczepionych Amishów powróciło do Stanów Zj...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.info:

335#zespół sudecka rehabilitacja , #wózki 3w1 allegro , #implanty zęby , #układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2 , #planowanie kariery , #lg bello allegro , #ecarla allegro , #małpka kapucynka allegro , #badania prenatalne warszawa , #bostonka okres zarażania ,