Czestym zjawiskiem w ukladzie naczyniowym sa - zespolenia

Częstym zjawiskiem w układzie naczyniowym są - zespolenia. Pod nazwą tą rozumiemy połączenie między sąsiadującymi naczyniami, wyrównywujące różnice ciśnienia krwi, a ponadto zapewniające dopływ krwi do danego odcinka ciała różnymi, niezależnymi od siebie, drogami. Dopływ krwi do pewnej części ciała naczyniem dodatkowym, zamiast tętnicą główną, nazywamy -ukrwieniem pobocznym, a takie tętnice dodatkowe -tt. pobocznymi (aa. collaterales). Do identycznej klasy zjawisk należy częste występowanie, zwłaszcza w kończynach, tzw. – sieci tętniczy...

Raltegrawir zoptymalizowaną terapią tła dla opornej infekcji HIV-1 ad 8

Inne niż miejscowe reakcje w miejscu iniekcji enfuwirtydu, najczęstszymi klinicznymi zdarzeniami niepożądanymi w obu grupach leczenia były biegunka, nudności i ból głowy. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi laboratoryjnymi związanymi z lekiem były zwiększenie poziomów cholesterolu, triglicerydów i aminotransferaz w surowicy w grupach raltegrawiru oraz podwyższony poziom cholesterolu i kreatyniny oraz zmniejszenie liczby neutrofilów w grupie placebo. Umiarkowane do ciężkich kliniczne zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości laboratoryjne stopnia 3 lub 4 przed...

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 6

Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami pod względem szybkości przeżycia wolnego od progresji (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu choroby, 0,89, 95% CI, 0,70 do 1,13, P = 0,32). Przekroczenie krzywych Kaplana-Meiera wskazuje na nieproporcjonalność. Średni czas przeżycia bez progresji wynosił 2,0 miesiąca (95% CI, 1,9 do 2,1) w grupie otrzymującej niwolumab w porównaniu z 2,3 miesiąca (95% CI, 1,9 do 3,1) w grupie leczonej standardowo (Figura 1B). Zaobserwowano jednak późne rozdzielenie krzywych Kaplana-Meiera, a szacunkowe przeżycie bez progresji po...

Wiek, neuropatologia i demencja cd

Analizę stosunków gałęzi końcowych t. pośrodkowej rozpoczniemy od zapoznania się z t. łokciową. T. łokciowa (a. ulnaris). Od punktu swego zapoczątkowania t. łokciowa zbiega na powierzchnię dłoniową ręki celem utworzenia tutaj wraz z innymi tętnicami zawiłego w swej budowie zespolenia tętniczego. Oczywiście, że sposób zachowania się jej na ręce zależy przede wszystkim od panujących tutaj warunków , fizycznych (ucisk, łatwość oziębiania itd. ]. Ostatecznym jednak zadaniem jest doprowadzenie krwi do palców, a więc do tt. palcowych (aa. digitales...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.info:

335#dihydrokwercetyna , #zespół sudecka rehabilitacja , #wózki 3w1 allegro , #implanty zęby , #układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2 , #planowanie kariery , #lg bello allegro , #ecarla allegro , #małpka kapucynka allegro , #badania prenatalne warszawa ,