Niedobór czynników chemioterapeutycznych w Iraku i wynik ostrej białaczki limfatycznej u dzieci w latach 1990-2002

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) nałożyła sankcje gospodarcze przeciwko Irakowi w 1990 r., Po inwazji na Kuwejt, która obowiązywała do 2003 r. Podczas sankcji wystąpił powszechny niedobór leków, w tym antybiotyków i środków chemioterapeutycznych oraz podstawowych usług.1 , 2 Chcieliśmy określić wpływ niedoboru czynników chemioterapeutycznych na wynik ostrej białaczki limfatycznej (ALL) u dzieci w Iraku w okresie sankcji ONZ.
W analizie ...

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 3

Krótka ocena delirium (<20 minut) obejmowała MMSE, test z rozpiętością cyfr, metodę oceny pomyłki (CAM), algorytm diagnostyczny do określania obecności lub braku delirium na podstawie czterech cech: ostrej zmiany o zmiennym przebiegu nieuwaga, dezorganizacja myślenia i zmieniony poziom świadomości), 23 i Delirium Symptom Interview (wywiad oceniający obecność lub brak ośmiu cech majaczenia, w tym cztery cechy algorytmu diagnostycznego CAM) .24 Delirium oce...

Geneza tak zawilego mechanizmu ukrwienia mózgowia

Geneza tak zawiłego mechanizmu ukrwienia mózgowia Przeżuwaczy i Kotowatych nie jest dotychczas wyjaśniona, a ponieważ mechanizm ten nie jest zrównoważony przez pewne udogodnienia hemodynamiczne, to należy przypuszczać, że mózgowie tych ssaków jest przystosowane do innego rodzaju odżywiania aniżeli u pozostałych gatunków. Dalszymi gałęziami t. szczękowej wewn. (a. maxillaris int. ) są: e) - T. policzkowa (a. buccinatoria) unaczynia okolicę ...

psychiatra ochota

Pacjenci, do których chodziliśmy, to ci z ciężkim, uporczywym układowym MIZS, dla których nie było skutecznego leczenia, co odzwierciedla długi czas trwania choroby, duża liczba aktywnych stawów i wysoka częstotliwość wcześniejszej ekspozycji na czynniki biologiczne na linii podstawowej. W fazie podwójnie ślepej, działania niepożądane wystąpiły u większej liczby pacjentów otrzymujących tocilizumab niż u osób otrzymujących placebo. Częstość ...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.info:

335#wojska polskiego przychodnia , #choroby przewlekłe klasyfikacja , #aparat ortodontyczny kryształowy , #nfz kolejki oczekujących do sanatorium , #komora hiperbaryczna przeciwwskazania , #układ siateczkowo śródbłonkowy , #dihydrokwercetyna , #zespół sudecka rehabilitacja , #wózki 3w1 allegro , #implanty zęby ,