tetnica szyjna wspólna podaza wzdluz tchawicy w kierunku doglowowym

Od miejsca swego zapoczątkowania t. szyjna wspólna podąża wzdłuż tchawicy w kierunku dogłowowym, dzieląc się na wysokości gardła na dwie gałęzie końcowe. Są to: - t. szyjna zewnętrzną (a. caratis ext. ), unaczyniająca część twarzową głowy, i szyjna wewnętrzna (a. carotis irit. ), udająca się do mózgowia. Z wyjątkiem Człowiekowatych, t. szyjna zewu. posiada większy przekrój niż t. szyjna wewn. , która u Przeżuwaczy ulega nawet uwstecznieniu, na korzyść gałęzi odchodzących od t. szczękowej wewn. (a. maxiiiarie int. ). Jest rzeczą zrozumiałą, że pr...

Z punktu widzenia hemodynamiki, takie nagle rozszerzenie koryta naczyniowego jest równoznaczne ze zwolnieniem przeplywu krwi

Z punktu widzenia hemodynamiki, takie nagłe rozszerzenie koryta naczyniowego jest równoznaczne ze zwolnieniem przepływu krwi, dążącej do mózgowia, co powinno być zjawiskiem raczej niekorzystnym ze względu na potrzeby odżywiania tkanki nerwowej. Należy zaznaczyć, że analogiczne stosunki panują i u Felidae, wykazujących również pewne uwstecznienie t. szyjnej wewnętrznej. Z rozlewiska tętniczego- sieci dziwnej wyróżnicowuje się - t. szyjno-mózgowa (a. carotis cerebralie), dzieląca się odraz u na dwie gałęzie: na – gałąź przednią (ramus ant. ) i – gałąź t...

W sklad oslonki wewnetrznej (intima) wchodzi sródblonek

Otrzymuje się ten wynik dzięki powstaniu dookoła śródbłonka szeregu warstw, które ujmiemy nazwą – perihelium. W ten sposób ściana tętnic składa się z trzech zasadniczych warstw, którymi są: - osłonka wewnętrzna (intima), oslonka środkowa. W skład osłonki wewnętrznej (intima) wchodzi śródbłonek, wysłany od zewnątrz warstwą tkanki łącznej. Znacznie grubsza – osłonka środkowa (media) jest wyposażona w liczne miocyty gładkie, ułożone głównie okrężnie, a ponadto zawiera dużą ilość włókien sprężystych. Mięśniówce zawdzięcza tętnica swą kurczliwość...

koszty budowy sa niskie

Raltegrawir (MK-0518) jest inhibitorem integrazy ludzkiego wirusa upośledzenia odporności typu (HIV-1) aktywnej przeciwko HIV-1, wrażliwej lub opornej na wcześniejsze leki przeciwretrowirusowe. Metody
Przeprowadziliśmy dwie identyczne próby w różnych regionach geograficznych, aby ocenić bezpieczeństwo i skuteczność raltegrawiru w porównaniu z placebo, w połączeniu ze zoptymalizowaną terapią podstawową, u pacjentów zakażonych wirusem HIV-1, który ma potrójną lekooporność, u których nie powiodło się leczenie przeciwretrowirusowe. . Pacjenci byli losowo przydzielani ...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.info:

335#wojska polskiego przychodnia , #choroby przewlekłe klasyfikacja , #aparat ortodontyczny kryształowy , #nfz kolejki oczekujących do sanatorium , #komora hiperbaryczna przeciwwskazania , #układ siateczkowo śródbłonkowy , #dihydrokwercetyna , #zespół sudecka rehabilitacja , #wózki 3w1 allegro , #implanty zęby ,