Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi czesc 4

Drugorzędowymi punktami końcowymi był odsetek pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię zgodnie z ryzykiem klinicznym w porównaniu z ryzykiem genomicznym, a także całkowite przeżycie i przeżycie wolne od choroby, co oceniono w analizach czas do zdarzenia. Przeżycie bez odległych przerzutów określono jako czas do pierwszego odległego przerzutu przerzutowego lub śmierci z dowolnej przyczyny. Czas przeżycia wolny od choroby b...

Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi

Wykazano, że 70-genowy test sygnatury (MammaPrint) poprawia przewidywanie wyników klinicznych u kobiet z wczesnym stadium raka piersi. Staraliśmy się dostarczyć prospektywne dowody klinicznej użyteczności dodania podpisu 70-genu do standardowych kliniczno-patologicznych kryteriów przy wyborze pacjentów do chemioterapii adiuwantowej. Metody
W tym randomizowanym badaniu III fazy zapisaliśmy 6693 kobiet z wczesnym stadium rak...

Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi ad 7

Ta analiza została przeprowadzona w populacji, która miała zamiar leczyć, która obejmowała pacjentów, którzy mieli niezgodne ryzyko w momencie rejestracji i którzy byli analizowani zgodnie z przydzieleniem leczenia. Krzywe czas do zdarzenia zostały oszacowane za pomocą metody Kaplana-Meiera. Wstawki pokazują te same dane na rozszerzonej osi y. Wśród pacjentów w populacji, która miała zamiar leczyć z wysokim ryzykiem klini...

Radioterapia z cetuksymabem na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi

Otrzymuje się ten wynik dzięki powstaniu dookoła śródbłonka szeregu warstw, które ujmiemy nazwą – perihelium. W ten sposób ściana tętnic składa się z trzech zasadniczych warstw, którymi są: - osłonka wewnętrzna (intima), oslonka środkowa. W skład osłonki wewnętrznej (intima) wchodzi śródbłonek, wysłany od zewnątrz warstwą tkanki łącznej. Znacznie grubsza – osłonka środkowa (media) jest wyposażona w liczne...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.info:

335#wojska polskiego przychodnia , #choroby przewlekłe klasyfikacja , #aparat ortodontyczny kryształowy , #nfz kolejki oczekujących do sanatorium , #komora hiperbaryczna przeciwwskazania , #układ siateczkowo śródbłonkowy , #dihydrokwercetyna , #zespół sudecka rehabilitacja , #wózki 3w1 allegro , #implanty zęby ,