malzowinowa wielka

Poza tętnicami twarzowymi mogą odchodzić od t. szczękowej zewn. ponadto – t. podniebienna wstępująca (a. palatina ascendens) i t. podjęzykowa (a. sublingualis). 5) – T. małżowinowa wielka (a. auricularis magna) jest gałęzią t. szyjnej zewn. , udającą się do tkanek małżowiny usznej. 6) – T. szczękowa wewn. (a. maxiiiarie iru. ) jest tętnicą o dużym przekroju, zmierzającą do dołu Skrzydłowo-podniebiennego (fossa pterygopalatina), gdzie ulega podziałowi na znaczną ilość gałęzi pochodnych. Na drodze do wspomnianego dołu t. szczękowa otacza się u Canidae i u Equidae tkanką kostną, tworząc w ten sposób przewód skrzydłowy (canalie alaris). Z ważniejszych tętnic pochodnych t. szczękowej wewn. wymienimy gałęzie następujące: a) – T. zębodołowa dolna (a. aleeolarie inf. ; , która oddaje po przeniknięciu do przewodu żuchwowego szereg drobnych – g ł I. zębowych (rr. dentales), udających się do miazgi zębów dolnych, po czym opuszcza żuchwę poprzez otwór bródkowy, jako – t. bródkowa (a. meruaiis), zespalająca się z t. wargową dolną (od t. szczękowej zewn. ) j b) – t. oponowa środkowa (a. meningea media) jest największym naczyniem opony twardej. [przypisy: plny textylia instagram, tobrexan olsztyn, tobrexan ]

Powiązane tematy z artykułem: ecarla allegro plny textylia instagram tobrexan