Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi

Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi (aa. securuiariae), a dalej tętniczkami i naczyniami włoskowatymi w głąb wszystkich tkanek ustroju, by wreszcie po tak długiej wędrówce powrócić do serca dwiema – żyłami czczymi (venae cav ae), pnzednią i tylną. Na tej długiej drodze, między lewą komorą i prawym przedsionkiem, aorta poprzez swe tt. pochodne i drobne tętnice przedziera się w końcu poprzez naczynia włoskowate, których koryto jest blisko 500 razy większe od koryta zbiornika aortowego. Pociąga to za sobą, oczywiście. szereg następstw w ciśnieniu krwi i w szybkości jej krążenia. W aorcie panuje ciśnienie (średnio 150 mm Hg u ssaków dużych), którego wielkość jest wprost proporcjonalna do siły do częstości skurczów komory lewej oraz do oporu, jaki stawiają strumieniowi krwi naczynia obwodowe. Ciśnienie to jest, oczywiście, siłą pędną krwi. Siła ta stopniowo maleje, wskutek rozszerzenia się koryta naczyń obwodowych, i wreszcie spada do znikomej wielkości na poziomie naczyń włoskowatych. [więcej w: tylozgryz, ecarla allegro, reh med sieradz ]

Powiązane tematy z artykułem: ecarla allegro reh med sieradz tylozgryz