Jezeli choroba zakazna przebiega niepomyslnie.

Dzieląc liczbę zfagocytowanych bakterii przez liczbę obliczonych leukocytów otrzymujemy liczbę fagocytarną surowicy chorego. Następnie zastępujemy w nowej mieszaninie surowicę chorego surowicą zdrowego . Otrzymujemy w t sposób liczbę fagocytarną osoby zdrowej. Stosunek liczby fagocytarnej chorego do liczby fagocytarnej zdrowego jest wskaźnikiem opsoninowym krwi danego chorego. Jeżeli choroba zakaźna przebiega niepomyślnie. to wskaźnik psoninowy jest mniejszy. Pomyślny przebieg choroby z wyzdrowieniem cechuje się zwiększeniem wskaźnika opsoninowego. Przez wprowadzenie odpowiednich szczepionek można podnieść wskaźnik opsoninowy i w ten sposób wpływać dodatnio na przebieg choroby zakaźnej. Wskaźnik opsoninowy może dochodzić do znacznych liczb, np. w durze plamistym dochodzi do 15 – 17 w stosunku do odmieńca (Proteus) X19, przy czym zwiększenie wskaźnika może nastąpić już po trzecim – czwartym dniu choroby, czyli wtedy, kiedy odczyn Weil-Felixa jest jeszcze ujemny, odczyn Weigla zaś już dodatni Można więc wyciągnąć stąd wniosek, że wskaźnik opsoninowy może mieć niekiedy nawet znaczenie rozpoznawcze, mimo że Wright ustalił go jako sprawdzian wakcynoterapii. Metoda badania opsoninowego jest dość żmudna i dlatego może nie znalazła szerokiego zastosowania. Dziś jednak nabiera już swojej wartości i stosuje się ją częściej. [patrz też: plny textylia instagram, biopulp, aorta wstępująca ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta wstępująca biopulp plny textylia instagram