Geneza tak zawilego mechanizmu ukrwienia mózgowia

Geneza tak zawiłego mechanizmu ukrwienia mózgowia Przeżuwaczy i Kotowatych nie jest dotychczas wyjaśniona, a ponieważ mechanizm ten nie jest zrównoważony przez pewne udogodnienia hemodynamiczne, to należy przypuszczać, że mózgowie tych ssaków jest przystosowane do innego rodzaju odżywiania aniżeli u pozostałych gatunków. Dalszymi gałęziami t. szczękowej wewn. (a. maxillaris int. ) są: e) – T. policzkowa (a. buccinatoria) unaczynia okolicę policzkową. T. licowa (a. malarie) zaopatruje w krew okolicę powieki dolnej . T. podoczodołowa (a. infraorbitalie) ciągnie się wraz z równoimiennym nerwem wzdłuż przewodu podoczodołowego, kończąc się wiązką gałęzi, wychodzących przez otw. podoczodołowy i zespalających się z gałęziami t. szczękowej zewn. Nieomal na całym swym przebiegu t. podoczodołowa oddaje drobne – gałązki zębowe (rr. dentales), unerwiające miazgę zębów górnych. h) – T. podniebienna zstępująca (a. palatina descendens) przenika do wnętrza przewodu podniebiennego, który opuszcza otworem podniebiennym większym, aby unaczynić podniebienie twarde. [więcej w: tylozgryz, cardiomin b6, solcoseryl zastrzyki ]

Powiązane tematy z artykułem: cardiomin b6 solcoseryl zastrzyki tylozgryz