galazki zebowe

U Equidae i u Suidae tt. podniebienne zstępujące obu stron zespalają się między sobą na podniebieniu w pobliżu otw. siekacz owego (for. incisirum). Od zespolenia tego odchodzi drobna – t. siekaczowa (a. incisira), udająca się poprzez wzmiankowany otwór do wargi górnej i do okolicy zewn. nosa. i) – T. klinowo-podniebienna (a. sphenopalatina) opuszcza dół skrzydłowo-podniebienny poprzez otw. klinowo-podniebienny (for. sphenopalatinum), dostając się w ten sposób do jamy nosowej, gdzie dzieli się na szereg – t t. nosowych tylnych (aa. nasales post. ). 7) – T. skroniowa powierzchowna(a. temparalis superfic. ) jest drugą obok. t. szczękowej wewn. gałęzią zakończeniową t. szyjnej zewn. T. skroniowa pow. kieruje się przed małżowiną uszną wprost ku górze, w stronę okolicy czołowej, oddając po drodze szereg gałęzi z których najważniejszą jest t. poprzeczna twarzy (a. transversa faciei). [przypisy: green pharmacy olejek łopianowy z czerwoną papryką, nabłonki wielokątne w moczu, klimaktobon ]

Powiązane tematy z artykułem: green pharmacy olejek łopianowy z czerwoną papryką klimaktobon nabłonki wielokątne w moczu