Druga tetnica pochodna luku aorty jest – t. podobojczykowa

Po odejściu od swego pnia macierzystego ciągnie się ona poziomo w poprzek żwacza, kończąc się w okolicy policzkowej. Jest ona wyjątkowo silnie rozwinięta u Equidae i u Suidae. Drugą tętnicą pochodną łuku aorty jest – t. podobojczykowa (a. subclaria). T. podobojczykowa (a. subclaria). Zachodzi poważna różnica w stosunku do łuku aorty między t. podobojczykową prawą i takąż tętnicą strony lewej. Podczas gdy t. podobojczykowa prawa (a. subclaria dextra) odchodzi od luku aorty za pośrednictwem pnia ramienno- głowowego (truncus brachioce- phalicus), to – t. podobojczykowa lewa (a. subclaria sin. ) jest osadzona wprost na łuku z wyjątkiem Ungulata, u których zapoczątkowuje się ona w pniu ramiennogłowym czterodzielnym. N. wsteczny prawy (n. recurrens dexter) obwija się dookoła tętnicy podobojczykowej prawej. T. podobojczykowa oddaje szereg gałęzi do okolicy szyjnej i barkowej, po czym przechodzi w- t. pachową (a. axiilaris), unaczyniającą całą kończynę przednią. [więcej w: klimaktobon, plastry evra ulotka, depribon ]

Powiązane tematy z artykułem: depribon klimaktobon plastry evra ulotka