Drobne tetniczki

Drobne tętniczki, poprzedzające układ włoskowaty, nazywamy – tt. przedwłoskowatymi (aa. praecapillares) lub wprost – tętniczkami (arteriolae). Jak zobaczymy dalej, tętniczkom tym przypada ważna rola regulowania krwiobiegu w układzie włoskowatym. W miarę jak układ tętniczy ulega coraz większemu rozdrobnieniu, wzrasta przekrój ogólny drzewa tętniczego, wskutek czego ciśnienie krwi stopniowo opada, jak również zmniejsza się i szybkość jej ruchu. Wg Malla szybkość ruchu krwi w t. krezkowej przedniej (a. mesenterica ant. ) oraz w jej rozgałęzieniach, aż po żyły pochodne, wynosi: Takie zmniejszenie szybkości przepływu krwi jest spowodowane zarówno powiększeniem koryta, którym płynie krew, jak i wzmożeniem oporów, powstających wskutek tarcia między krwią i ścianą tętnicy oraz tarcia międzydrobinowego krwi. [podobne: sprawdzian układ pokarmowy, aorta wstępująca, plny textylia instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta wstępująca plny textylia instagram sprawdzian układ pokarmowy