dopelniacz swiezej surowicy

Wynika stąd, że dopełniacz nie może wiązać się oddzielnie ani z antygenem, ani z dwuchwytnikiem, może być natomiast związany tylko przez zespół antygenu i swoistego dwuchwytnika. Można się . o tym przekonać, jeżeli do hodowli pałeczki durowej dodamy unieczynnionej surowicy odpornościowej, zawierającej odpowiedni dwuchwytnik dla pałeczki duru brzusznego, a później normalnej surowicy. Wtedy dopełniacz świeżej surowicy zwiąże się, gdyż powstanie zespół antygen plus dwuchwytnik. Jeżeli do takiej mieszaniny po pewnym czasie, który jest potrzebny do związania dopełniacza, dodać krwinek czerwonych zwierzęcia, zaprawionych hemolitycznym amboceptorem, znajdującym się w surowicy uodpornionej na te krwinki, to krwinki czerwone pozostaną niezmienione, gdyż brak tutaj wolnego dopełniacza, który uprzednio związał się. Kiedy zamiast przeciwdurowej surowicy dla pałeczki durowej użyjemy innej surowicy np. przeciw cholerze, to dopełniacz nie znajdując zespołu składającego się z antygenu i swoistego amboceptora pozostanie wolny i jeżeli teraz dodamy krwinki i hemolityczny amboceptor, to dopełniacz :zwiąże się z nim i rozpuści krwinki. Można z tego wyprowadzić wniosek, ze w wypadku, gdzie dopełniacz jest wolny, nie ma wiązania się antygenu ze swoistym dwuchwytnikiem. W ś łączenia się antygenu ze swoistym dwuchwytnikiem następuje wianie dopełniacza, który wtedy znika z surowicy. [przypisy: tobrexan, plastry evra ulotka, reh med sieradz ]

Powiązane tematy z artykułem: plastry evra ulotka reh med sieradz tobrexan