Aorta wstepujaca

Nie bez znaczenia jest również fakt, że tt. wieńcowe, odchodzące od aorty wstępującej, gdzie panuje stale najwyższe ciśnienie, są naczyniami spełniającymi swe zadania w najkorzystniejszych warunkach hemodynamicznych. Wszystko to razem przemawia za opisem krwiobiegu sercowego w jego ciągłości, tj. od aorty po przez tętnice i żyły wieńcowe a; ; do prawego przedsionka. Obydwie tętnice wieńcowe odchodzą od aorty wstępującej na poziomie jej zastawek półksiężycowatych, po czym -t. wieńcowa prawa (a. coronaria dextra) zdąża wzdłuż rowka wieńcowego na powierzchnię grzbietową serca,. gdzie przechodzi w- gałąź zstępującą (r. descendens), . podążającą rowkiem podłużnym grzbietowym aż do wierzchołka serca. T. wieńcowa lewa (a. coronaria sin. ) dzieli się tuż po odejściu od aorty na dwie gałęzie, z których – gł. zstępująca (r. descedens) zdąża do wierzchołka sercowego wzdłuż rowka podłużnego brzusznego, a – g ł. zagięta (r. circumflexus) ciągnie się rowkiem sercowym ku krawędzi lewej serca. [hasła pokrewne: tenaxum, tylozgryz, plny textylia instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: plny textylia instagram tenaxum tylozgryz