Antygenowa rola weglowodanów

Antygenowa rola węglowodanów została udowodniona na rozmaitych pneumokokach. Z hodowli bowiem pneumokoków wyosobniono wielocukry 7 które po oczyszczeniu dawały odczyn precypitacji z odpowiednimi surowicami. W miarę przechodzenia pneumokokowych wielocukrów w jednocukry pod wpływem kwasów – odczyn precypitacji znikał. Wyosobnione z pneumokoków wielocukry różnią się między sobą znacznie nie tylko serologicznie, lecz także i chemicznie w zależności od typów pneumokoków. Węglowodany, które dają odczyny serologiczne, można znaleźć nie tylko w pneumokokach, ale także w innych bakteriach, jak np: w pałeczkach zapalenia płuc, w prątkach gruźlicy, w przecinkowcach cholery, w gonokokach. i innych. Według niektórych badaczy węglowodany te są haprenami i działają tylko w połączeniu z białkiem, chociaż inni uzyskiwali odporność myszy po zastosowaniu węglowodanów pneumokokowych bez białka. W każdym razie musimy stwierdzić, że węglowodany odgrywają niewątpliwie rolę w środowisku odporności – niezależnie od tego, czy są one antygenami pełnowartościowymi, czy tylko haptenami. Co się tyczy lipidów, to należy przyjąć, że lipidy mogą odgrywać pewną rolę w zjawisku odporności, jednak tak różnorodna swoistość zjawisk odpornościowych nie może być wytłumaczona antygenem lipidowym. Najważniejszą rolę w swoistości zjawisk odpornościowych odgrywają białka. [przypisy: aorta wstępująca, klimaktobon, depribon ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta wstępująca depribon klimaktobon