Skuteczne wybielanie zębów tylko u dentysty

width=300Mówi się, że uśmiech jest naszą wizytówką. Śnieżnobiały uśmiech zwiększa nasze szanse na pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz znacząco podnosi naszą prezencję. Nic jednak nie bierze się znikąd, dlatego o naszą jamę ustną należy szczególnie dbać. Dentysta rzeszów jest specjalistą zajmującym się nie tylko leczeniem chorych zębów, ale również wszelkimi zabiegami pielęgnacyjnymi, dzięki któremu wyglądają one naprawdę świetnie. Do tego celu korzysta z nowoczesnych urządzeń technicznych, które posiadają wbudowane zbiorniki na środki chemiczne. Continue reading „Skuteczne wybielanie zębów tylko u dentysty”

Efekty usług wiążą się ściśle z rodzajem użytych środków.

width=300Gabinet specjalistyczny wymaga odpowiedniego zaopatrzenia. Dentysta rzeszów korzysta zarówno z profesjonalnego sprzętu, który umożliwia mu wykonywanie usług na najwyższym poziomie, ale także pewne elementy niezbędne do prowadzenia prawidłowego leczenia. Do takich najważniejszych zalicza się suchy lód, środki dezynfekujące, kliny między zębowe, ślinociąg, końcówki wymienne do niego, masa alginatowa, taśmy do szynowania, wosk modelowy. Kliny między zębowe wykonane są z drewna klonowego. Służą one do odbudowy punktów styczności, blokowania paska poprzez wprowadzenie do przestrzeni między zębowej, odtworzenie kształtu anatomicznego. Continue reading „Efekty usług wiążą się ściśle z rodzajem użytych środków.”

dopelniacz swiezej surowicy

Wynika stąd, że dopełniacz nie może wiązać się oddzielnie ani z antygenem, ani z dwuchwytnikiem, może być natomiast związany tylko przez zespół antygenu i swoistego dwuchwytnika. Można się . o tym przekonać, jeżeli do hodowli pałeczki durowej dodamy unieczynnionej surowicy odpornościowej, zawierającej odpowiedni dwuchwytnik dla pałeczki duru brzusznego, a później normalnej surowicy. Wtedy dopełniacz świeżej surowicy zwiąże się, gdyż powstanie zespół antygen plus dwuchwytnik. Jeżeli do takiej mieszaniny po pewnym czasie, który jest potrzebny do związania dopełniacza, dodać krwinek czerwonych zwierzęcia, zaprawionych hemolitycznym amboceptorem, znajdującym się w surowicy uodpornionej na te krwinki, to krwinki czerwone pozostaną niezmienione, gdyż brak tutaj wolnego dopełniacza, który uprzednio związał się. Continue reading „dopelniacz swiezej surowicy”

Odczyn Bodet-Gengou

Odczyn Bodet-Gengou posiada praktyczne zastosowanie w rozpoznawaniu chorób zakaźnych, w oparciu zaś o ten odczyn Wassermann Wprowadził odczyn wiązania dopełniacza w kile. W odczynie Wassermanna występuje pewne odchylenie od odczynu Bordet-Cengou, mianowicie:odczyn Wassermannanie jest ściśle swoisty; gdyż odczyn dodatni występuje nie tylko z antygenem swoistym jakim są krętki blade (spirochaeta pallida), lecz także z lipidowym, wyciągami z narządów ludzi i zwierząt zdrowych. Odczyn Wassermanna może wystąpić także w innych chorobach zakaźnych, często jednak jest przejściowy i nie utrzymuje się stale. Mechanizm odczynu według nowszych badań związany jest ze zmianą koloidów surowicy i zmian ich dyspersji, co udaje się ustalić mikroskopowo. autor uważa, że ważne jest zdawać sobie sprawę surowicy chorego i ewentualnie wpływać n Zdolność opsonin owa wyraża się wskaźnikiem 6. Continue reading „Odczyn Bodet-Gengou”

Antygenowa rola weglowodanów

Antygenowa rola węglowodanów została udowodniona na rozmaitych pneumokokach. Z hodowli bowiem pneumokoków wyosobniono wielocukry 7 które po oczyszczeniu dawały odczyn precypitacji z odpowiednimi surowicami. W miarę przechodzenia pneumokokowych wielocukrów w jednocukry pod wpływem kwasów – odczyn precypitacji znikał. Wyosobnione z pneumokoków wielocukry różnią się między sobą znacznie nie tylko serologicznie, lecz także i chemicznie w zależności od typów pneumokoków. Węglowodany, które dają odczyny serologiczne, można znaleźć nie tylko w pneumokokach, ale także w innych bakteriach, jak np: w pałeczkach zapalenia płuc, w prątkach gruźlicy, w przecinkowcach cholery, w gonokokach. Continue reading „Antygenowa rola weglowodanów”

Jezeli choroba zakazna przebiega niepomyslnie.

Dzieląc liczbę zfagocytowanych bakterii przez liczbę obliczonych leukocytów otrzymujemy liczbę fagocytarną surowicy chorego. Następnie zastępujemy w nowej mieszaninie surowicę chorego surowicą zdrowego . Otrzymujemy w t sposób liczbę fagocytarną osoby zdrowej. Stosunek liczby fagocytarnej chorego do liczby fagocytarnej zdrowego jest wskaźnikiem opsoninowym krwi danego chorego. Jeżeli choroba zakaźna przebiega niepomyślnie. Continue reading „Jezeli choroba zakazna przebiega niepomyslnie.”

MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAL

MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAŁ Według Ehrlicha przeciwciała powstają w komórkach, które mają powinowactwo do antygenu i jako tak zwane receptory przechodzą do krwi. Według Miecznikowa przeciwciała powstają w leukocytach w przypadku ich rozpadu podczas fagocytozy. Inni – jak Buchner – uważali, że przeciwciała są wytworem zmienionych antygenów, a jeszcze inni, że powstają one miejscowo w tkankach, do których wprowadzono antygen. Nowsze badania stwierdzają, że przeciwciała powstają w takich narządach, jak śledziona, szpik kostny i węzły chłonne, których elementy należą do układu siateczkowo – śródbłonkowego. Ostatnio wysunięto pogląd, że cały układ siateczko – śródbłonkowy, czyli czynna mezenchyma bierze udział w wytwarzaniu przeciwciał. Continue reading „MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAL”

W ustroju uodpornionym fagocytoza przebiega sprawniej niz w normalnym

W ustroju uodpornionym fagocytoza przebiega sprawniej niż w normalnym i nie zależy to od samych leukocytów, lecz od środowiska, w którym się znajdują. Jeżeli np. poddamy leukocyty działaniu surowicy odpornościowej, odwirujemy je i wtedy dopiero zmieszamy z hodowlą bakterii, to zdolność ich fagocytozy nie jest wcale lepsza od leukocytów normalnych. Inaczej się dzieje, jeżeli bakterie zmieszamy z surowicą odpornościową. Odwirowane wtedy bakterie, zmieszane z leukocytami normalnymi, wywołują wyraźnie sprawniejszą zdolność fagocytozy normalnych leukocytów, które -do tej czynności są znacznie pobudzone. Continue reading „W ustroju uodpornionym fagocytoza przebiega sprawniej niz w normalnym”

Mechanizm dzialania opsonin i bakteriotropin

Mechanizm działania opsonin i bakteriotropin należy wiązać ze zmianami, powstającymi na powierzchni bakterii pod wpływem surowicy, a mianowicie opsoniny zmieniają napięcie powierzchniowe i obniżają ujemny ładunek elektryczny komórki bakteryjnej. Dzięki tym zmianom bakterie-lepiej od leukocytów łatwiej zostają wchłonięte przez krwinki białe. Według Wrighta opsoniny są zasadniczym czynnikiem walki ustroju z zakażeniem. Dlatego też ze zdolności opsoninowej zwiększenie tej zdolności opsoninowym. Metoda oznaczenia wskaźnika opsonin owego polega na tym, że krzepnącą krew zdrowego człowieka miesza się z surowicą krwi chorego, i z zarazków, które wywołały chorobę. Continue reading „Mechanizm dzialania opsonin i bakteriotropin”

KRWIOOBIEG OGÓLNY

KRWIOOBIEG OGÓLNY W skład krwioobiegu, zwanego również – krwioobiegiem wielkim, wchodzą naczynia całego ciała, z wyłączeniem płuc. W całym tym układzie rozróżniamy trzy następujące układy naczyniowe – układ tętniczy, – układ włoskowaty i układ żylny. A. Układ tętniczy ogólny. Układ tętniczy ogólny stanowi całokształt tętnic, rozprowadzających po całym ustroju krew, pędzoną siłą lewej komory serca. Continue reading „KRWIOOBIEG OGÓLNY”